Algemene informatie
0021
1.3K 6.1
AMMUNITION, TOXIC
Bepalingen

Het transport van dit product is verboden.
Raadpleeg de IMDG-Code.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie nihil