Algemene informatie
1238
6.1 3/8
METHYL CHLOROFORMATE
Bepalingen
Deze gevaarlijke goederen moeten rechtstreeks behandeld worden.Indien de goederen in container geladen zijn kunnen ze tot 10 dagen op kaai vertoeven op een erkende container- of roro terminal. Verlengd vertoef tot maximum 30 dagen is mogelijk, via tijdig en gemotiveerd verzoek. (download https://zedis.portofzeebrugge.be documenten/aanvragen/gevaarlijke goederen) De voorschriften volgens hfdst 2 en 3 van de Codex Gevaarlijke en/of Verontreinigende Goederen zijn van toepassing, er gelden geen bijzondere bepalingen.
Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie