Algemene informatie
1512
5.1
ZINC AMMONIUM NITRITE
Bepalingen

Het transport van dit product is verboden.
Raadpleeg de IMDG-Code.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie nihil