Algemene informatie
1689
6.1
SODIUM CYANIDE, SOLID
Bepalingen

Volgens de beslissing van de Raad van Bestuur (MBZ) moet Natriumcyanide in principe steeds rechtstreeks gelost of geladen worden, zonder vertoef op vrachtwagen, spoorwagen of kaai.

Natriumcyanide is niet toegelaten op passagiersschepen.

 

Aan de kaaien in de onmiddellijke nabijheid van passagiersterminals of aan deze terminals waar vrachtschepen laden, volgende beperkende maatregelen op te leggen:

  • per schip max. 6 (zes) containers van 20 voet (inhoud 24.000 l) met een max. gewicht van 35 ton bruto (27 ton netto) toe te laten;
  • de goederenbehandelaar zal zijn personeel opleiden en voorlichten omtrent de behandeling van NaCN;
  • de nodige veiligheidsapparatuur en -kledij dienen aanwezig te zijn op de plaatsen van de behandeling;
  • het vervoer van en naar de terminals dient te geschieden volgens de voorschriften van ADR en/of RID;
  • de segregatie van dit product met andere goederen aan boord dient te geschieden volgens de IMDG-voorschriften;
  • NaCN mag niet vertoeven op de kaaiterreinen, het dient onmiddellijk ingescheept of afgevoerd te worden;
  • NaCN dient verwijderd gehouden van alle andere gevaarlijke goederen, van voedingsmiddelen en van algemene waren, evenals van werkplaatsen en lokalen waar personen verblijven;
  • de brandweer dient van elke verscheping op de hoogte gebracht te worden door de scheepsagent, en de gebeurlijke kosten van de brandweer dienen door de reder of scheepsagent van de goederen te worden betaald.

 

Op andere terminals en kaaien waar geen passagiersverkeer plaats vindt zal het product NaCN maximaal gedurende 10 dagen, niet verlengbaar, van een erkend container of ro-ro terminal vertoeven.

Het dient gezet op een plaats - hetzij op kaai, onder open afdak, in een goed verlucht afgesloten afdak of op een achterterrein – die geëigend is voor het verblijf van het desbetreffend product en die overeenkomt met zijn aard, hoedanigheid en gevaarsgraad. Het product NaCN dient verwijderd gehouden van alle andere gevaarlijke goederen, van voedingsmiddelen en van algemene waren, evenals van werkplaatsen en lokalen waar personen verblijven.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie VIII: Bijzondere voorschriften