Algemene informatie
1942
5.1
AMMONIUM NITRATE
Bepalingen

Dit product is ingedeeld als technisch zuiver ammoniumnitraat of gelijkgesteld mengsel.

Technisch zuiver ammoniumnitraat (zelfs in niet gegalvaniseerde vaten) mag enkel rechtstreeks ont- of verscheept worden, zonder vertoef op kaai, vrachtwagen of spoorwagen.

De bijzondere voorwaarden voor het behandelen van technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels zijn van toepassing.

 

 

 1. Rechtstreekse behandeling

De behandeling moet steeds rechtstreeks gebeuren. 

Indien deze goederen op een erkende erkend container of ro-ro terminal behandeld worden en voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • het ammoniumnitraat is in container verpakt
 • de containers worden niet op elkaar gestapeld
 • de containers met ammoniumnitraat staan 20m van andere gevaarlijke goederen verwijderd

mogen deze containers 10 dagen blijven staan in afwachting van aansluitend transport.

 

 1. Beperking van de toegelaten ligplaatsen en kaaien

Conventioneel - lolo: indien verpakt volgens de normen opgelegd door de IMDG-code moeten de schepen meren aan kaai 102, 103 of 104 of aan de kaaien van het Noordelijk Insteekdok.

Conventioneel – roro: indien verpakt volgens de normen opgelegd door de IMDG-code moeten de schepen meren aan kaaien 106 t.e.m. 110, het Noordelijk Insteekdok of het Wielingendok.

Tijdens het in- en ontschepen van passagiers aan kaai 107 is het verboden ammoniumnitraat te laden en te lossen op schepen gemeerd aan kaai 106.

Indien geladen in containers mogen de schepen meren aan de kaaien van:

 • het Wielingendok
 • het Albert-II dok
 • het Westerschiereiland (enkel kaai 205 & 206)
 • het Zuidelijk Kanaaldok en het Noordelijk Insteekdok
 • de Leopold-II Dam (kaai 106 t.e.m. 110)

Bij aanwezigheid van een LNG-tanker in het havengebied wordt geen ammoniumnitraat toegestaan aan kaai 120 en kaai 129.

Indien munitieschepen in het havengebied vertoeven, zal de afstand tot voormelde schepen minstens 75m bedragen.

 

 1. Verplichte brandwacht

Vereist bij hoeveelheden van 10 ton netto of meer.

Bij conventionele lading van meer dan 10 ton netto: permanentie is vereist zolang er zich ammoniumnitraat aan boord bevindt.


Bij gecontaineriseerde lading: 

Minder dan 250 ton netto: 

Transit en lossen: vaststelling (*) bij aankomst schip 

Laden: vaststelling (*) bij laden

Meer dan 250 ton netto: permanentie is vereist zolang er zich ammoniumnitraat aan boord bevindt.

(*)Vaststelling betekent dat de brandwacht controleert dat: door het schip voorzorgen genomen werden om een beginnende brand met water te blussen (d.w.z. brandslangen onder druk)er een rookverbod geldt in de ladingzone van het schip.

 

 1. Maximaal toegelaten hoeveelheden: 

De maximaal toegelaten hoeveelheid per schip is 4000 ton (netto) indien geladen in 1 ruim.

10 000 ton (netto) verspreid in één of meerdere ruimen indien het als enige lading gevaarlijke goederen wordt aangeboden.

Transport van losgestort ammoniumnitraat (vervoer in bulk) is VERBODEN.

 

 1. Meldingsplicht

De Dienst ter Springstoffen dient verwittigd te worden.

 

 1. Aanvraag

Het aanvraagformulier “Aanvraag behandeling ammoniumnitraat” dient ingevuld en opgestuurd te worden naar de Havendienst 48 uur voor de behandeling. Deze is te downloaden op onze website: http://www.portofzeebrugge.be/nl/node/113 en is ook te vinden in de bijlages van de Codex.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie III: Amoniumnitraat