Algemene informatie
1963
2.2
HELIUM, REFRIGERATED LIQUID
Bepalingen

Geval per geval te beslissen door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde

Dit product mag gedurende maximum 10 dagen op kaaien van een erkend container of ro-ro terminal vertoeven en mits toestemming van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde.

De Havenkapitein of zijn afgevaardigde kan in uitzonderlijke gevallen deze termijn van 10 dagen verlengen tot maximaal 30 dagen. Dit kan via een tijdig, schriftelijk en gemotiveerd verzoek. Het aanvraagdocument “Uitzondering / verlenging Gevaarlijk Goed” dient hiervoor ingevuld en opgestuurd te worden. Deze is te downloaden op onze website: http://www.portofzeebrugge.be/nl/node/113.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie II: Algemene voorschriften