Algemene informatie
1966
2.1
HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID
Bepalingen
Het behandelen van deze gevaarlijke goederen kan enkel na expliciete toelating door de havenkapitein. Toelating wordt minstens 24 uur voor het behandelen gevraagd, of van zodra de vraag tot behandelen gekend is.
Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie nihil