Algemene informatie
2186
2.3 8
HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID
Bepalingen

Het transport van dit product is verboden.
Raadpleeg de IMDG-Code.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie nihil