Algemene informatie
2482
6.1 3
N-PROPYL ISOCYANATE
Bepalingen

Dit product mag voor kortstondige opslag (30 dagen) op kaai van een erkend container of ro-ro terminal vertoeven.

De voorgeschreven behandeling voor producten die in de IMDG-code onder een algemene benaming voorkomen is afhankelijk van hun fysische voorkomen (vast, vloeibaar of gasachtig) en hun gevaarlijke eigenschappen. Indien de gegevens m.b.t. het fysisch voorkomen (vast, vloeibaar of gas) niet in de aangifte vermeld zijn, is steeds de rechtstreekse overslag van toepassing.

Het vlampunt dient opgegeven te worden in Zedis.

 

Vlampunt hoger dan 23°C

Dit product mag gedurende maximum 10 dagen op kaai van een erkend container of ro-ro terminal vertoeven.

 

Vlampunt gelijk is aan of lager is dan 23°C

Dit product mag enkel rechtstreeks ont- of verscheept worden, zonder vertoef op kaai, vrachtwagen of spoorwagen.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie II: Algemene voorschriften