Algemene informatie
3128
4.2 6.1
SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.
Bepalingen

Dit product mag gedurende maximum 10 dagen op kaaien van een erkend container of ro-ro terminal vertoeven en mits toestemming van de bevoegde nationale overheid (Hazmat).

De Havenkapitein of zijn afgevaardigde kan in uitzonderlijke gevallen deze termijn van 10 dagen verlengen tot maximaal 30 dagen. Dit kan via een tijdig, schriftelijk en gemotiveerd verzoek. Het aanvraagdocument “Uitzondering / verlenging Gevaarlijk Goed” dient hiervoor ingevuld en opgestuurd te worden. Deze is te downloaden op onze website: http://www.portofzeebrugge.be/nl/node/113.

Opmerking: Vooraleer voor verscheping aan te bieden moet de verscheper van de goederen in het laatste amendement van de IMDG-code het desbetreffende UN-nummer raadplegen. De van toepassing zijnde voorschriften zoals “Special Provisions” (SP), “Packing Instructions” (P) en “Tank Provisions” (TP) moeten worden nageleefd. Tank Provisions hebben betrekking op het vervoermiddel zelf (tankcontainer), P en SP hebben betrekking op het product zelf: bv TP23 en SP76: verscheping enkel toegelaten mits toelating van de bevoegde nationale overheid (dit geldt ondermeer voor UNnrs 1966, 3239, 3240 en 3126 t/m 3133)

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie II: Algemene voorschriften