Algemene informatie
3133
4.3 5.1
WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.
Bepalingen

Dit product mag voor kortstondige opslag (30 dagen) op kaai van een erkend container of ro-ro terminal vertoeven. Vertoef en termijn volgens eisen van de bevoegde nationale overheid Hazmat (hazmat.mar@mobilit.fgov.be).

De voorgeschreven behandeling voor producten die in de IMDG-code onder een algemene benaming voorkomen is afhankelijk van hun fysische voorkomen (vast, vloeibaar of gasachtig) en hun gevaarlijke eigenschappen. Indien de gegevens m.b.t. het fysisch voorkomen (vast, vloeibaar of gas) niet in de aangifte vermeld zijn, is steeds de rechtstreekse overslag van toepassing.

 

Opmerking: Vooraleer voor verscheping aan te bieden moet de verscheper van de goederen in het laatste amendement van de IMDG-code het desbetreffende UN-nummer raadplegen. De van toepassing zijnde voorschriften zoals “Special Provisions” (SP), “Packing Instructions” (P) en “Tank Provisions” (TP) moeten worden nageleefd. Tank Provisions hebben betrekking op het vervoermiddel zelf (tankcontainer), P en SP hebben betrekking op het product zelf: bv TP23 en SP76: verscheping enkel toegelaten mits toelating van de bevoegde nationale overheid (dit geldt ondermeer voor UNnrs 1966, 3239, 3240 en 3126 t/m 3133).

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie II: Algemene voorschriften