Algemene informatie
3171
9
BATTERY-POWERED VEHICLE
Bepalingen

Dit product mag gedurende maximum 10 dagen op kaaien van een erkend container of ro-ro terminal vertoeven.

De Havenkapitein of zijn afgevaardigde kan in uitzonderlijke gevallen deze termijn van 10 dagen verlengen tot maximaal 30 dagen. Dit kan via een tijdig, schriftelijk en gemotiveerd verzoek. Het aanvraagdocument “Uitzondering / verlenging Gevaarlijk Goed” dient hiervoor ingevuld en opgestuurd te worden. Deze is te downloaden op onze website: http://www.portofzeebrugge.be/nl/node/113.

Voertuigen met verbrandingsmotoren, waterstof, compressed natural gas of batterijen:

De indeling van deze goederen in de IMDG-code is onder andere afhankelijk van de wijze waarop het zeetransport zal doorgaan:

UN3166 – Special provisions 312, 356, 961 en 962

UN3171 – Special provisions 240, 961 en 962 in de amdt. 35 van de IMDG-code).

Het vervoer van voertuigen met aandrijfmotoren draaiende op waterstof of ‘compressed natural gas’ en met één van deze brandstoffen in hun tanks moeten voldoen aan de eisen van de overheid rekening houdend met SOLAS regulation II-2/20-1 en SP 961 en SP 962 van de IMDG Code (zie ook MSC.1/Circ. 1471 van 29 mei 2014).

Om na te gaan of voertuigen die u wil verschepen worden ingedeeld in de IMDG-code onder UN3166 of UN3171 kunt u contact opnemen met de bevoegde Nationale overheid Hazmat via hazmat.mar@mobilit.fgov.be

Reglement in opmaak:

1. Aangiften:
Voertuigen die ingedeeld zijn onder UN3166 of 3171, mogen slechts behandeld worden als er voldaan is aan de aangifteplicht.

2. Verblijfstermijnen:
a. Voor nieuwe voertuigen die niet in containers vervoerd worden gelden geen verblijfstermijnen. 
b. Voor voertuigen die verscheept worden in container
geldt de verblijfstermijn van 10 dagen wanneer ze onder UN3166 of UN3171 ingedeeld werden.
Indien nodig kan verlengd vertoef aangevraagd worden (tot maximaal 30 dagen) 
c.Voor tweedehandvoertuigen is het reglement voor het behandelen van tweedehandvoertuigen in de haven van Zeebrugge van toepassing.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie II: Algemene voorschriften