Algemene informatie
3239
4.1
SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED
Bepalingen

Op dit product zijn er geen bijzondere bepalingen van toepassing. Dit product dient rechtstreeks behandeld te worden. Vertoef enkel mits toestemming van de bevoegde nationale overheid (Hazmat).

Opmerking: Vooraleer voor verscheping aan te bieden moet de verscheper van de goederen in het laatste amendement van de IMDG-code het desbetreffende UN-nummer raadplegen. De van toepassing zijnde voorschriften zoals “Special Provisions” (SP), “Packing Instructions” (P) en “Tank Provisions” (TP) moeten worden nageleefd. Tank Provisions hebben betrekking op het vervoermiddel zelf (tankcontainer), P en SP hebben betrekking op het product zelf: bv TP23 en SP76: verscheping enkel toegelaten mits toelating van de bevoegde nationale overheid (dit geldt ondermeer voor UNnrs 1966, 3239, 3240 en 3126 t/m 3133).

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie II: Algemene voorschriften