Algemene informatie
3362
6.1 3/8
CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
Bepalingen

Dit product mag voor kortstondige opslag (30 dagen) op kaai van een erkend container of ro-ro terminal vertoeven.

De voorgeschreven behandeling voor producten die in de IMDG-code onder een algemene benaming voorkomen is afhankelijk van hun fysische voorkomen (vast, vloeibaar of gasachtig) en hun gevaarlijke eigenschappen. Indien de gegevens m.b.t. het fysisch voorkomen (vast, vloeibaar of gas) niet in de aangifte vermeld zijn, is steeds de rechtstreekse overslag van toepassing.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie II: Algemene voorschriften