Algemene informatie
3371
3
2-METHYLBUTANAL
Bepalingen

Dit product behoort tot de IMDG klasse 3, brandbare vloeistoffen. De voorwaarden voor het behandelen van dit gevaarlijk goed hangt, volgens de beslissing van de Raad van Bestuur (MBZ), af van het vlampunt.

Vlampunt hoger dan 23°C

Dit product mag gedurende maximum 10 dagen op een kaai verblijven van een erkend roro of container terminal.

Vlampunt gelijk is aan of lager is dan 23°C

  1. Algemeen

Dit product mag enkel rechtstreeks ont- of verscheept worden, zonder vertoef op kaai, vrachtwagen of spoorwagen.

  1. Verpakt in ijzeren vaten van 200 liter

Dit product wordt per verscheping in de voor- en achterhaven van Zeebrugge beperkt:

  • tot maximum 150 ton bij aanvoer langs landzijde
  • tot maximum 500 ton in geval van rechtstreekse overslag uit lichter in zeeschip

Opslag in het havengebied van voormelde goederen is verboden.

Bij de behandeling tot verscheping van deze producten zal een brandwacht met aangepast brandblusmateriaal ter plaatse gevraagd worden door de scheepsagent.

  1. Geladen in goedgekeurde stalen 20-voet tankcontainers

Het maximum toegelaten hoeveelheid is 1000 ton per verscheping.

Het product mag enkel behandeld worden op een erkende container-/roroterminal in de voorhaven (zie Sectie II, 8.6).

De Havenkapitein of zijn afgevaardigde of zijn afgevaardigde is er toe gemachtigd afwijkingen op voormelde beperkingen toe te staan na voorafgaand onderzoek van elke individuele aanvraag. De aldus toegestane hoeveelheid zal echter deze niet mogen overtreffen.

  1. Uitzondering

In afwijking van rechtstreekse behandeling van brandbare vloeistoffen kunnen goederen van de klasse 3 tot maximum 10 dagen op kaai vertoeven indien:

  • deze goederen geladen zijn in een gesloten container of tankcontainer
  • deze goederen vertoeven op een erkende container- of roroterminal (zie Sectie II, 8.6)
Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie VIII: Bijzondere voorschriften