Algemene informatie
3481
9
LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT
Bepalingen

Het vlampunt dient opgegeven te worden in Zedis.

Vlampunt hoger dan 23°C

Dit product mag gedurende maximum 10 dagen op een kaai verblijven van een erkend roro of container terminal.

 

Vlampunt gelijk is aan of lager is dan 23°C

Dit product mag enkel rechtstreeks ont- of verscheept worden, zonder vertoef op kaai, vrachtwagen of spoorwagen.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie nihil+G1181