Algemene informatie
3485
5.1 8/P
CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE
Bepalingen

Dit product mag gedurende maximum 10 dagen op kaaien van een erkend container of ro-ro terminal vertoeven.

De Havenkapitein of zijn afgevaardigde kan in uitzonderlijke gevallen deze termijn van 10 dagen verlengen tot maximaal 30 dagen. Dit kan via een tijdig, schriftelijk en gemotiveerd verzoek. Het aanvraagdocument “Uitzondering / verlenging Gevaarlijk Goed” dient hiervoor ingevuld en opgestuurd te worden. Deze is te downloaden op onze website: http://www.portofzeebrugge.be/nl/node/113.

De goederen dienen gezet op een plaats die geëigend is voor het vertoef van de desbetreffende goederen en die overeenkomt met hun aard, hoedanigheid en gevaarsgraad. Zij dienen verwijderd te worden gehouden van voedingsmiddelen en algemene waren, evenals werkplaatsen en lokalen waar personen verblijven.

Indien de gevaarlijke goederen bijkomend in container(s) verpakt zijn, dient in dit verzoek het (de) betreffende containernummer(s) vermeld te worden.

Dit product dient op kade te vertoeven met naleving van de in de IMDG-code vastgelegde normen

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie Sectie II: Algemene voorschriften