Algemene informatie
3507
6.1 7/8
URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE
Bepalingen

Dit product valt onder radioactieve stoffen.

 

  1. Behandeling:

Het behandelen van radioactieve stoffen is uitsluitend toegelaten in de voorhaven van Zeebrugge.

 

  1. Vertoef aan kaai:

Radioactieve stoffen mogen enkel rechtstreeks ont- of verscheept worden zonder vertoef op kaai, spoorwagen of vrachtwagen tenzij anders bepaald door het FANC.

Afhankelijk van de behandelde goederen of de hoeveelheid ervan; kunnen door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde en / of het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beperkingen opgelegd worden.

 

  1. Vervoersvergunning:

Voor het lossen, het laden of het aan boord behouden van radioactieve stoffen, dient steeds een vervoersvergunning aangevraagd te worden aan het FANC.

Indien geen vervoersvergunning vereist is volgens de nationale wetgeving, dient dit eveneens in de aanvraag vermeld te worden.

 

  1. Aanvraag

Het aanvraagformulier “Aanvraag behandeling radioactieve stoffen” dient ingevuld en opgestuurd te worden naar de Havendienst 5 dagen voor de behandeling. Deze is te downloaden op onze website: http://www.portofzeebrugge.be/nl/node/113 en is ook te vinden in de bijlages van de Codex.

Verwijzing codex
Voor verdere informatie, zie SECTIE V : RAD